Neformalno izobraževanje odraslih v projektu Dežela suhe robe

Bojan Žnidaršič
1997 AS: Andragoška Spoznanja  
Osnovno vodilo projekta Dežela suhe robe je oblikovanje zdravega okolja in izboljšanje življenjskih in delovnih razmer na podeželju. Vanj smo vključili reliefno razgibane, redko poseljene in demografsko ogrožene predele v enajstih občinah (približno 140.000 ha). Območje je glede na različna merila homogen in zaokrožen prostor. S celovitim projektnim pristopom, ki vključuje izobraževanje za trajnostni razvoj, neposredno strokovno pomoč in vključevanje drugih oblik pomoči, bomo spremenili
more » ... spremenili negativno demografsko gibanje in ohranili okolje. Metoda, ki jo uporabljamo v praksi, je neposredno delo z ljudmi, z njo pa uresničujemo izobraževalne in akcijske cilje. Program začenjamo z uvajalnimi spoznavanji, kot so razstave, prispevki v lokalnih in nacionalnih občilih itd. Sledi obsežna razvojno usmerjena anketa v vseh gospodinjstvih. Na podlagi rezultatov, želja in potreb pripravimo predavanja in delavnice. Ta izobraževalni krog končamo s študijskim krožkom, v katerem temo podrobneje preučimo in realiziramo. Delo temelji na tripartitnosti (prebivalci, občina, VITRA) in želji, da prikažemo podeželje kot poslovno priložnost za bio-kmetijstvo, ekoturizem, učinkovito rabo in povečan delež obnovljivih virov energije itd.
doi:10.4312/as.3.1.41-47 fatcat:myzfoam5wjdjtnivo5ctro4pui