International protection of intellectual property rights

Dijana Jankovic
2013 Medjunarodni problemi  
APSTRACT Međunarodna zajednica je kroz relevantne međunarodne dokumente uspostavila standarde za zaštitu prava intelektualne svojine. Zaštita prava intelektualne svojine može imati višestruki značaj za razvoj jednog društva, doprineti jačanju ekonomije i unapređenju standarda života. Države koje su lideri inovaciji i kreativnosti utvrđuju jake legalne mehanizme koji obezbeđuju zaštitu prava intelektualne svojine. Veruje se da je neophodno za sve sektore, uključujući i vlasnike sadržaja,
more » ... e sadržaja, Internet provajdere, reklamne brokere, da sarađuju, zajedno sa državnim organima gonjenja kako bi se pronašla praktična i efikasna rešenja za zaštitu prava intelektualne svojine. Pojavni oblici povrede prava intelektualne svojine iskazuju se kroz nelegalnu proizvodnju, krijumčarenje i distribuciju piratskih proizvoda, zatim kroz krivična dela u vezi sa pranjem novca, kao i dela koja se odnose na kršenje zakona u pogledu zaštitnog znaka, imena i autorskih prava. Krivične istrage se stoga, posebno fokusiraju na identifikovanje, ometanje i onemogućavanje međunarodnih kriminalnih organizacija koje se bave kriminalnim aktivnostima usmerenim na povredu prava intelektualne svojine. Ključne reči: prava intelektualne svojine, međunarodna zajednica, falsifikovani proizvodi, Internet, zaštitni znak, autorska prava D. JANKOVIĆ, Međunarodna zaštita prava intelektualne svojine, MP 4, 2013, (str. 509-536) D. JANKOVIĆ, Međunarodna zaštita prava intelektualne svojine, MP 4, 2013, (str. 509-536) D. JANKOVIĆ, Međunarodna zaštita prava intelektualne svojine, MP 4, 2013, (str. 509-536) D. JANKOVIĆ, Međunarodna zaštita prava intelektualne svojine, MP 4, 2013, (str. 509-536) D. JANKOVIĆ, Međunarodna zaštita prava intelektualne svojine, MP 4, 2013, (str. 509-536)
doi:10.2298/medjp1304509j fatcat:od43fwuupzad7m6rzqth6vs4dm