Vještačenje rukopisa istorijski razvoj metode vještačenja i savremeni trendovi

Samir Tursunović
2016 VJEŠTAK  
Vještačenje rukopisa, kao kriminalističko tehnička metoda u identifi kaciji skriptora, je relativno mlada metodai u svom razvoju još uvijek nije dostigla nivo nauke. Posmatrajući istorijski razvoj metode mogu se uočiti brojni pokušajiosporavanja iste kao validne za sudski postupak. Svi stručnjaci-vještaci koji se bave ovom oblašću identifi kacije morajuuložiti dodatni napor kako bi se metoda unaprijedila i dovela na viši nivo.
doi:10.7251/vje1502262t fatcat:vic44hzaw5cidbdwizh2xgprb4