Стильові інтенції та стилістичний зміст пісенної творчості В. Івасюка у сучасному медіакультурному просторі

Anna Paliychuk
2017 Музичне мистецтво і культура  
Мета роботи полягає в визначенні сутності та значення текстологічного та семантичного підходів до вивчення стилю пісенної творчості В. Івасюка, розкритті нових проекцій і вимірів даного стилю у контексті сучасної медіакультури. Методологія дослідження визначається структурно-семіотичним та жанрово-стильовим методами, естетико-культурологічним та символологічним підходами. Наукова новизна зумовлюється визначення нових координат стилю В. Івасюка як репрезентативності, технологічності та
more » ... сті, виявленням складних інтерпретативних відношень між стильовими інтенціями та стилістичним змістом пісенних творів Івасюка. Висновки. Медійний технологічний, видовий та семіологічний синтез, що відбувається у сучасній культурі, відкриває новий стильовий вимір творчості В. Івасюка, який визначаємо як синергійність. Інформаційно-комунікативний медійний контекст суттєво розширює «тональність розуміння» творчості Івасюка, відкриваючи символічне призначення не лише багатьох, створених композитором та співаком, художніх образів, а й його власної постаті, сукупності особистісних рис його характеру та музичнотворчого дарування.Ключові слова: стильові інтенції, стилістичний зміст, пісенна творчість В. Івасюка, репрезентативність, технологічність, синергійність.
doi:10.31723/2524-0447-2017-24-41-52 fatcat:2hpeq7ggjjbilm4ysb7yvrvdhy