Kościół a Naród i Państwo w perspektywie 1050. rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, red. J. Krukowski, M. Sitarz, I. Dosz, TN KUL, Lublin 2017, ss. 266

Jerzy Flaga
2018 Studia Prawnicze KUL  
doi:10.31743/sp.4723 fatcat:d5sb2hwftbeblevzn6iplhlmve