The Effect of Organic and Inorganic Selenium Supplementation on Egg Production Parameters and Egg Selenium Content of Laying Japanese Quail
Yumurtacı Japon Bıldırcınlarının Karma Yemlerine Organik ve İnorganik Selenyum Katkısının Yumurta Verim Parametreleri ile Yumurta Selenyum İçeriğine Etkileri

Sibel CANOĞULLARI, Tugay AYAŞAN, Mikail BAYLAN, Gülşen ÇOPUR
2009 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Bu çalışma, yumurtacı Japon bıldırcınlarının karma yemlerine organik ve inorganik selenyum (Se) katkısının yumurta verim parametreleri ile yumurta akı ve sarısının Se içeriğine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Denemede 10 haftalık yaşta 90 adet yumurtacı Japon bıldırcını (Coturnix coturnix Japonica) kullanılmıştır. Bıldırcınlar her birinde 18 hayvan bulunan 5 gruba ayrılmış ve tüm hayvanlar bireysel kafeslerde barındırılmıştır. Gruplardan biri Se katkısız bazal yemle (kontrol),
more » ... le (kontrol), ikinci grup bazal yeme + 0.2 mg/kg inorganik Se (sodyum selenit) ilaveli yemle, üç, dört ve beşinci gruplar bazal yeme sırasıyla 0.1, 0.2 ve 0.3 mg/kg organik Se ilaveli yemlerle 8 hafta süreyle beslenmişlerdir. Araştırma sonucunda, deneme sonu canlı ağırlığı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, yumurta verimi ve yumurta ağırlığı bakımından gruplar arasında önemli bir farklılık olmadığı, ancak yumurta sarısı ve akındaki Se konsantrasyonunun inorganik ve organik Se ilave edilen gruplarda kontrole göre önemli derecede yüksek olduğu (P<0.001), organik Se ilavesinin inorganik Se ilavesine göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Summary This study was carried out to determine the effects of organic and inorganic selenium on egg production parameters and egg yolk and egg albumin's selenium contents of laying Japanese quails. A total of ninety 10-week-old quails (Coturnix coturnix Japonica) were allocated to five dietary groups of 18 quails in each. Quails were caged individually and fed diets without supplementation (basal diet), basal diet with inorganic Se (sodium selenite) 0.2 mg/kg Se containing diet and basal diet with 0.1 mg/kg Se, 0.2 mg/kg Se and 0.3 mg/kg Se containing diets for 8 weeks. At the end of the study, there were no significant differences between the groups in final body weight, feed intake, feed efficiency, egg yield and egg weight. Se concentration in egg yolk and egg albumin were higher in Se supplemented groups than control group (P<0.001) and it is established that organic Se supplementation was more effective than the inorganic Se supplementation for increase Se content of quail eggs.
doi:10.9775/kvfd.2009.1560 fatcat:2xcjz4ne3vb4rgxuxhs3iijzsi