Kısıntılı sulamanın çim kalitesi üzerine etkileri

Köksal AYDİNŞAKİR, Ercan GÜRBÜZ, Özgül KARAGÜZEL, Ayşe Serpil KAYA
2014 Derim  
Özet Bu araştırma, bazı çim türlerinde kısıntılı sulama suyu düzeylerinin su tüketimine ve görsel kalite üzerine olan etkilerinin belirlenmesi amacıyla, 2008 yılında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde yürütülmüştür. Çalışmada, Seaspray ve TifBlair olmak üzere iki farklı çim çeşidi kullanılmıştır. Sulama konuları, A Sınıfı Buharlaşma Kabı'ndan yedi gün ara ile meydana gelen buharlaşmanın % 100 (I 3 ), % 75 (I 2 ) ve % 50 (I 1 )'si esas alınarak oluşturulmuştur. Çim türlerinde sulama
more » ... türlerinde sulama düzeylerine bağlı olarak renk ve kalite özelliklerinde meydana gelen değişimler Haziran-Ekim 2008 tarihleri arasında izlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre mevsimlik su tüketimi değerleri Seaspray çeşidi için 422.7-774.0 mm arasında değişirken, TifBlair çeşidi için 422.0-779.4 mm arasında değişmiştir. Araştırmada en iyi görsel kalite değerleri I 3 konusundan elde edilmiştir. Anahtar kelimeler: Çim, Kısıntılı sulama, Kuraklık The effects of deficit irrigation on turfgrass quality Abstract This study was carried out to determine the effects of deficit irrigation on water consumption and visual quality of some turfgrass at the Batı Akdeniz Agricultural Research Institute in 2008. In the study, two different turfgrass, Seaspray and TifBlair, varieties were used. Three different irrigation treatments were examined: 50% (I 1 ), 75% (I 2 ), and 100% (I 3 ), of the evaporation measured in the Class A Pan, seven day intervals. Changes in the color and quality properties were monitored between June-October, 2008, depending on the irrigation levels. According to the results, seasonal evapotranspiration was ranged * Sorumlu yazar (Corresponding
doi:10.16882/derim.2014.95383 fatcat:uxi6ro6lhjfxznn4cnxemmc4n4