Gasless laparoscopy as an alternative surgery procedure for postmenopausal women with comorbid diseases
Bezgazowa laparoskopia jako alternatywna metoda operacyjna u kobiet w okresie pomenopauzalnym z wysokim ryzykiem okołooperacyjnym

Paweł Pawłowicz, Małgorzata Uchman-Musielak, Grzegorz Jakiel
2012 Menopause Review  
Numerous postmenopausal women are in a group with pathologies of female reproductive organs demanding operative treatment. Postmenopausal women are also at an increased risk of a number of health conditions. A review of the literature demonstrated that the laparoscopic procedure using the gasless technique should be recommended to all women with cardiopulmonary risks or with contraindications for general anesthesia. Streszczenie Liczna grupa kobiet w okresie pomenopauzalnym wymaga interwencji
more » ... ymaga interwencji chirurgicznej z powodu schorzeń narządu rodnego. U kobiet tych występuje także podwyższone ryzyko rozwoju chorób związanych z wiekiem menopauzalnym. Przegląd piśmiennictwa z ostatnich lat wskazuje na procedury operacyjne, które powinny być rekomendowane kobietom ze współistniejącą chorobą sercowo-naczyniową lub takim pacjentkom, u których wystąpiły przeciwwskazania do znieczulenia ogólnego. Słowa kluczowe: laparoskopia bezgazowa, kobieta w wieku pomenopauzalnym, laparoskopia z wytworzeniem odmy otrzewnowej. Gasless laparoscopy as an alternative surgery procedure for postmenopausal women with comorbid diseases Bezgazowa laparoskopia jako alternatywna metoda operacyjna u kobiet w okresie pomenopauzalnym z wysokim ryzykiem oko³ooperacyjnym
doi:10.5114/pm.2012.31458 fatcat:6oqkwihzxjdqzpcq4szljk3qke