Genital siğilli hastalarda cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklara ait serolojik test sonuçları: Retrospektif bir değerlendirme

Habibullah Aktaş, Gökşen Ertuğrul, Ali Ramazan Benli
2017 Archives of Clinical and Experimental Medicine  
Genital siğilli hastalarda cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklara ait serolojik test sonuçları: Retrospektif bir değerlendirme. Arch Clin Exp Med. 2017;2(1):15-17. Öz Amaç: Bu çalışmada, genital siğil tanısı almış hastalarda cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklara ait serolojik test sonuçlarının değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Yöntemler: Şubat 2015 ile Temmuz 2016 arasında dermatoloji polikliniğinde genital siğil tanısı alan 74' ü erkek 35' i kadın 109 hastanın dosya kayıtları taranarak,
more » ... ları taranarak, cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklara ait veriler elde edildi. Sonuçlar demografik olarak değerlendirildi. Bulgular: Sonuçları elde edilen 109 hastanın 74'ü erkek 35'i bayandı. Yaş ortalaması 33,7 yıl bulundu. Hiçbir hastada HIV ve VDRL testi pozitif bulunmazken, bir erkek hastada HBsAg, bir kadın hastada da anti-HCV testi pozitif saptandı. 28 hastada anti-HBs pozitif idi. Kadın hastaların sadece % 17,6 sı 40 yaş üzerinde iken, erkek hastalarda bu oran %36,4 ile daha yüksek bulundu. Sonuç: Genital siğillerin cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkların görülme sıklığını da artırması beklenirken, bulunan oranlar genital siğilin hepatit B, hepatit C, edinsel immün yetmezlik sendromu, sifiliz gibi diğer hastalıkların görülme sıklığını değiştirmediğini gösterdi. Uzun izlemli, daha geniş sayıda taramalar daha sağlıklı çıkarımlar sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: Genital siğil, Seroloji, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar Abstract Aim: In this study, we aimed the possible coexistence of other sexullay transmitted diseases with condyloma acuminata patients. Methods: The files of 109 condyloma acuminata patients admitted between February 2015 and July 2016 were searched retrospectively. Their serological test results were noted according to their demographic properties. Results: Of 109 patients whose results obtained, 74 were male and 35 were female patients. Average age of the patients was 33.7 years. There was no positive case of VDRL and anti-HIV, however, HBsAg positivity in a male patient and anti-HCV positivity in a female patient were detected. A total of 28 patients was found to have anti-HBs positivity. While only 17.6% of the female patients were over 40 years old, that number was significantly higher as 36.4% in male patients with condyloma acuminata. Conclusion: Although there is a prediction that condyloma acuminata patients have more incidence of other sexually transmitted diseases, this small retrospective study shows no more coexistence between condyloma acuminata and other sexually transmitted diseases. However, further studies with high number of patients and long-term follow up will provide better conclusions.
doi:10.25000/acem.297108 fatcat:ne4cmw3ggjfxdol72zg4zcabf4