Szlakami przeszłości i czasów współczesnych, red. K. Puchowski i J. Zerko, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996, ss. 387

Krzysztof Jakubiak
2019 Biuletyn Historii Wychowania  
doi:10.14746/bhw.1997.5.6.11 fatcat:qlcqvpx6dzgqnbh2xissfs36qi