Pristup vrednovanju izvedbe i komparaciji javnih uprava

Josip Jambrač
2021 Hrvatska i komparativna javna uprava  
U ovom radu nastoji se upozoriti na problem mjerenja učinkovitosti javne uprave i komparacije rezultata s drugim administracijama na primjeru jedne tranzicijske zemlje. Riječ je o analitičko-teorijskom pristupu rezultatima mjerenja i komparaciji javnih uprava s obzirom na raznolikost političkih organizacija i uloge javnog sektora u pojedinim državama. Podlogu za analizu čine tri teorije: teorija kontrole javne uprave, teorija institucija i teorija javnog upravljanja. Nalaz upućuje na različito
more » ... efinirane pojmove u pristupu mjerenju učinkovitosti javne uprave, različite organizacije države i funkcije javne uprave s različitim konceptima demokracije, ekonomskih i socijalnih ciljeva. Mjerenja pokazuju određene rezultate javne uprave u određenim društvima koja se mogu upotrebljavati kao informacija o mogućoj izvedbi. Međutim, uspoređivati ih u okvirima vrijednosnog sustava jednog društva daje jednostran i često pogrešan uvid u ulogu javne uprave drugoga.
doi:10.31297/hkju.21.1.6 fatcat:6thc2oap4vhldmiv4ahtdi5bz4