Класичний розмірний ефект в тонких плівках SnTe легованого Sb

Ya. P. Saliy
2017 Фізика і хімія твердого тіла  
Класичний розмірний ефект в тонких плівках SnTe легованого Sb Прикарпатський національний університет ім. Вассиля Стефаника, вул. Шевченка 57, Івано-Франківськ, Україна, saliyyaroslav@gmail.com Встановлена можливість отримання сильно дефектних (4×10 20 см -3 ) тонких плівок (d = 200 -2000 нм) SnTe з р-типу провідності шляхом термічного випаровування в вакуумі кристалів SnTe легованого Sb, з подальшою конденсацією на поверхні (0001) слюди і ситалі. Отримано товщинну залежність електрофізичних
more » ... стивостей тонких плівок. У цій області товщини спостерігалося зростання рухливості носіїв з товщиною, що обумовлено проявом класичного розмірного ефекту і інтерпретується в рамках теорії Фукса-Зондхеймер. Ці виміри показали слабку кореляцію між довжиною вільного пробігу носіїв заряду і латеральним діаметром поверхневих об'єктів. Ключові слова: телурид олова, тонка плівка, товщина, розмірний ефект. Стаття поступила до редакції 27.01.2017; прийнята до друку 05.03.2017.
doi:10.15330/pcss.18.1.75-77 fatcat:mhkkz4hm4ncvjaqxckelnb6hwu