KİTAP TANITMA

KAYAOĞLU İsmet
1981 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Yazara göre bu terimin içine IX. yüzyılda arap ülkelerine sokulan ve ortaçağdan yeniçağlara kadar uygulanan tıbbI sistem girer. 'Arabian Medicine' terimi içinde Rizi, Macusi, İbn Sina gibi arap olmayan kişiler olduğu gibi ayrıca Hunayn b. İshak gibi hristiyan, Meymuni gibi Musevı kimseler de vardır. Bu bilginler İslam kültürü çevresinde yaşadılar. İslam tıbbı, arap toprakları üzerinde doğmadı. Daha çok, Eski-Yunan tıbbının iX. yüzyıldan itibaren Akdenizin güneyinde ve batısında arapça ile
more » ... da arapça ile ifadesiyle başlamıştır. (s. xı).
doi:10.1501/ilhfak_0000000613 fatcat:sn4mzmldkrfedmdxxrzqjtbvoi