Die toekoms van die Afrikaanse lewenstyl in die nuwe wêreld

J. Kruger
1970 Koers : Bulletin for Christian Scholarship  
Inleiding U, as vooraanstaande Afrikaners, het seker alm al 'n week of twee gelede, toe die B eurs in 'n w indstilte gelê het, aandele gekoop. Dan het u voldoen aan die eerste groot verandering in die A frikaanse lewenstyl van ons nuw e w êreld -sakebew ustheid. Ek w ens ek w as dertig ja a r jonger om m et u op hierdie w ittebrood van die ontw ikkelende Suid-Afrika te gaan.
doi:10.4102/koers.v37i3/4.1328 fatcat:vx4ctkdbgrbphgr72ktvlvkyf4