Продуктивність молодняку качок за різних способів нормування мікроелементів у комбікормі

I.I. Ibatullin, M.I. Holubiev, V.V. Otchenashko, K.I. Makhno
2018 Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnology  
Наведено результати досліджень з встановлення оптимального джерела Мангану, Цинку, Феруму та Купруму, який додатково вводять у комбікорми для каченят, яких вирощують на м'ясо. Експериментальні дослідження проводились в умовах проблемної науково-дослідної лабораторії кормових добавок Національного університету біоресурсів і природокористування України. Було проведено науково-господарський дослід на молодняку качок м'ясного напряму продуктивності. Дослід проводився за методом груп. Птахи були
more » ... руп. Птахи були поділені на 5 груп, кожна з яких складалася з 4 підгруп по 25 добових каченят кожна (каченят вирощували від 1 до 42 діб). Базові комбікорми, що складалися з кукурудзи, соєвої макухи, соняшникового шроту, рибного борошна, вапняку та преміксу (22,5% СП, 2,92 ккал/г у віці від 1 до 14 діб, 18,5% СП, 2,90 ккал/г у віці від 15 до 42 доби), містили відповідно такі джерела Мангану, Цинку, Феруму та Купруму: сульфат, гліцинат та цитрат. Премікс був складений таким сином, що комбікорм містив досліджувані мікроелементи або в неорганічній формі (сульфати) або в органічній (гліцинати та цитрати). Раціони містили у контрольній групі 100%, а у дослідних 100% та 75% досліджуваних елементів від загальної потреби. Комбікорм та воду каченята отримували вволю. Після 6-тижневого вирощування було встановлено зміни у показниках росту залежно від досліджуваного фактору. Використання у комбікормі для каченят, яких вирощують на м'ясо гліцинатів Mn, Zn, Fe, Cu порівняно з сульфатами сприяє покращенню їх продуктивних показників. Маса тіла таких каченят у 42-добовому віці збільшується на 1,6% (Р < 0,05), а конверсія корму у продуктивність на 1,0% ефективніша. Конверсія корму від споживання була досить високою (R2 = 0,84), що підтверджує зміну продуктивних показників каченят від кормового фактору.
doi:10.15421/nvlvet8410 fatcat:zpctxibwybcmhnzebxtt6as3hy