Nusret AKPOLAT Renal Liposarcoma: A Case Report *

Enver Özdemir, Bilge Aydin Türk, Ruhi Onur, Selami Serhatlioğlu, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Dalı, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Dalı, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi (+1 others)
unpublished
Liposarcoma is a rare malignant mesenchymal tumor of the kidney. It comprises less than 1% of malignant kidney tumors. Our case was a 73 year-old male patient who applied to outpatient department of urology with blunt chest pain. Upper abdomen magnetic resonance imaging revealed a solid mass whit an about 15 cm of diameter in mid-lower pole of left kidney and the patient was undergone a left radical nephrectomy operation. Macroscopic examination of the specimen revealed a partialy demarcated
more » ... or, with 18 × 12 × 11 cm in size in the lower pole of the kidney. Its cut surface was dirty yellow in color and nodular appearance with necrotic areas. The case was diagnosed as a well differentiated renal lipsarcoma of kidney, because of marked nuclear atypia containing adiposits and multivacuoler lipoblasts in microscopic examination. There were xanthogranulomatous inflammation areas in the nonneoplastic areas. Local recurrence was determined after four months of follow-up. Our case was discussed in the light of the available literature, since isolated liposarcoma stemmed from the kidney is rare. Renal Liposarkom: Olgu Sunumu Liposarkom, böbreğin nadir görülen malign mezanşimal tümörlerindendir. Malign böbrek tümörlerinin %1'in den azını oluşturur. Olgumuz 73 yaşında künt vasıfta göğüs ağrısıyla başvuran bir erkek hasta idi. Üst batın manyetik rezonans görüntüleme tekniği ile sol böbrek orta kutupta yerleşmiş yaklaşık 15 cm büyüklüğünde bir kitle tespit edildi ve hastaya radikal nefrektomi ameliyatı uygulandı. Makroskopik inceleme böbreğin alt kutbunda 18X12X11 cm büyüklüğünde etraf dokudan kısmen ayırt edilebilen bir tümör olduğunu gösteriyordu. Kesit yüzeyi kirli sarı renkte idi ve nekrotik bölgelerle birlikte olan nodüler görüntüsü vardı. Mikroskopik incelemede belirgin nükleer atipi içeren adipositler ve multivakuoler lipoblastlar nedeniyle, hastaya iyi differansiye renal liposarkom teşhisi kondu. Neoplastik olmayan bölgelerde ise xanthogranulomatous enflammasyon alanları vardı. Ameliyattan dört ay sonra hastada lokal nüks tespit edildi. Nadir rastlanan bir olgu olması nedeniyle bulgular literatür eşliğinde tartışıldı. Anahtar Kelimeler: Liposarkom, böbrek, retroperiton.
fatcat:np2rwkjdrvf6bc7jmym6oapdwu