GEOMETRICALLY NON-LINEAR ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE FRAME STRUCTURES WITH THE ACCOUNT OF CREEP AND CRACKING IN THE TENSION ZONE/GEOMETRIŠKAI NETIESINIS GELŽBETONINIŲ RĖMŲ SKAIČIAVIMAS, ATSIŽVELGIANT Į VALKŠNUMĄ IR PLYŠIUS TEMPIAMOJOJE ZONOJE

Igoris Cypinas
1996 Journal of Civil Engineering and Management  
Sukurtas netiesinis skaičiavimo metodas ir sudaryta kompiuterio programa, kuri įgalina atlikti realių statybinių konstrukcijų valkšnumo skaičiavimą, veikšant ilgalaikėms apkrovoms ir esant plyšiams tempiamoje betono zonoje. Programa sprendžia netiesinę rėmo deformacijos lygčių sistemą Niutono-Rafsono metodu. Naudojamas geometriškai ir fiziškai netiesinis baigtiniň elementų metodo algoritmas. Betonui priimamas integralinis valkšnumo désnis, gniuždymo zonai apsiribojama tiesiniu valkšnumu,
more » ... u valkšnumu, tempiamam betonui taikomas analitinis modelis, kurį sudaro pleišėjantis betono elementas su krentančia (tempimų-deformacijų kreivės šaka, nuosekliai sujungtas su tiešiskai deformuojamu valkšniu nesupleišėjusio betono elementu. Sluoksninis skerspjūvio modelis igalina taip pat ir gniuždymo zonai pritaikyti netiesinį deformavimo dėsnį. Uždavinys yra sprendžiamas skaičiuojant deformacijų ir poslinkių prieaugius mažais laiko žingsniais.
doi:10.3846/13921525.1996.10590167 fatcat:65fngwd3m5hyhkn5fvhsyb3c2u