Тактика слідчого огляду, доступу до документів, призначення податкових перевірок у справах про доведення до банкрутства (ст. 219 КК України)

Тетяна Давченко
2020 Entrepreneurship, Economy and Law  
Тетяна Давченко, суддя Господарського суду Миколаївської області ТАКТИКА СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ, ДОСТУПУ ДО ДОКУМЕНТІВ, ПРИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК У СПРАВАХ ПРО ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА (СТ. 219 КК УКРАЇНИ) Розслідування доведення до банкрутства в Україні, незважаючи на зусилля правоохоронних органів, зазнало невдач. За останні п'ять років жодне із зареєстрованих кримінальних проваджень не завершилось обвинувальним вироком. Це пов'язано з низкою законодавчих прогалин та тактичними прорахунками
more » ... ними прорахунками співробітників правоохоронних органів. Вчинення даного виду злочину пов'язане з оформленням низки договорів, наданням довіреностей, підробкою розпорядчих та правовстановлюючих документів, що зумовлює під час розслідування необхідність виявляти, вилучати, досліджувати, оцінювати та використовувати для формулювання обвинувачення значну кількість фінансових, організаційних та інших документів. Слідча практика свідчить, що у разі зволікання з оглядом у процесі розслідування виникають труднощі, яких можна було б уникнути, якщо своєчасно провести слідчу (розшукову) дію. Саме тому в деяких випадках своєчасність проведення огляду переростає у вимогу невідкладності його проведення, тобто здійснення огляду негайно, тільки-но слідчому стало відомо про злочин. Після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. З прийняттям Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. у п. 6 ч. 2 ст. 36 та п. 4 ст. 40 КПК України було закріплено право слідчого / прокурора призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом. Тобто у слідчих / прокурорів з'явилось право на призначення перевірок. Однак не визначався порядок реалізації цього права (самостійно чи через звернення до слідчого судді). Після прийняття Закону України № 1697 від 14.10.2014 р. «Про прокуратуру» з КПК України було виключено п. 6 ч. 2 ст. 36 та п. 4 ст. 40. Автор статті вирішує на підставі аналізу законодавства, слідчої та судової практики організаційні та тактичні питання проведення ревізій та перевірок. Ключові слова: ревізія, перевірка, банкрутство, огляд місця події, невідкладність, судовий контроль. © Т. Давченко, 2020 an appeal to the investigating judge). After the adoption of the Law of Ukraine № 1697 of 14.10.2014. "On the Prosecutor's Office" from the CPC of Ukraine was excluded paragraph 6 of Part 2 of Art. 36 and item 4 of Art. 40. The author of the article decides on the basis of the analysis of the legislation, investigative and judicial practice organizational and tactical questions of carrying out audits and inspections.
doi:10.32849/2663-5313/2020.7.59 fatcat:2ulq37xqp5fohjlywnjv7urex4