PART I. ZOONOZIS – TICK-BORNE DISEASES TICK-BORNE BACTERIAL DISEASES IN POLAND
CZĘŚĆ I. ZOONOZY – CHOROBY PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE WYSTĘPUJĄCE W POLSCE BAKTERYJNE CHOROBY PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE

Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, Tomasz Chmielewski
2017 Health Problems of Civilization  
doi:10.5114/hpc.2017.69017 fatcat:rt4blv6sz5c6bfroxsd24i2bia