Different ways of contribution of education system to active citizenship : A methodological review

Adrienn Reisinger
2018 Journal of Central European green innovation  
The paper illustrates how the education can contribute to the active citizenship in a theoretical way. It is possible to believe that people need teaching and learning to be active in the society. Former researches proved that those societies are more effective and more sustainable where the citizens participate in an active way in shaping their environment. But how can people learn those competences which are necessary to be active? Mainly the knowledge comes from the family, but the question
more » ... , but the question arises: what can the education system add to these processes? Does the education have a role in active citizenship? This paper attempts to provide answers to these questions based on literature and international practices and opinions. The paper investigates the topic by using secondary information from researchers, practitioners and by showing some good examples in the field of active citizenship education. My paper demonstrates guidance for both researchers and for whom who would like to know more about the citizenship education. JEL code: I20 14 Reisinger Adrienn Összefoglalás A tanulmány azt vizsgálja, hogy az oktatás hogyan tud hozzájárulni az aktív állampolgárságra neveléshez. Ahhoz, hogy az emberek aktívak legyenek a társadalomban, szükség van ennek tanulására. Korábbi kutatások már bizonyították, hogy egy olyan társadalom, ahol az állampolgároknak lehetőségük van beleszólni a körülöttük zajló folyamatokba sokkal hatékonyabban működik és hosszútávon fenntarthatóbb is. Kérdés, hogy az emberek hogyan és honnan tudják megtanulni azokat a kompetenciákat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy aktívak tudjanak lenni? A tudás egyrészt jön a családból, másrészt szükség van az oktatásra is. A tanulmány arra keresi a választ, hogy az oktatásnak milyen szerepe van ebben a folyamatban. A tanulmány szekunder adatok felhasználásával elméleti síkon vizsgálja a témát, mely mind annak kutatói, mind gyakorló szakemberei számára hasznos iránymutatásokkal szolgálhat. Kulcsszavak: aktív állampolgárság, oktatás, demokrácia, társadalom JEL kód: I20
doi:10.33038/jcegi.2018.6.4.13 fatcat:vxfrlmir6rhizdoo3fmgopfcpm