Verleidingen van de hoogconjunctuur

F. Hartog
1995 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Inleiding Het algemeen-economische deel van het bovengenoemde jaarverslag geeft een visie op het economische gebeuren in Nederland en de landen en landengroepen daaromheen van waaruit belangrijke lijnen naar Nederland lopen. Mede op basis daarvan geeft de president op het gebied dat van belang is voor het werkterrein van DNB een kritisch oordeel over het Nederlandse kabinetsbe leid. Het ligt voor de hand dat daarbij vooral het financiële beleid zijn aandacht heeft, maar min of meer daarvan
more » ... f meer daarvan afgeleid blijven ook verdelingsmaatregelen en de gedragingen en het beleid op het gebied van de arbeidsmarkt niet buiten schot. Het verdient aanbeveling, in een besprekingsartikel als dit, het jaarverslag in hoofdzaak gehoorzaam te volgen, maar daarbij kan toch de vrijheid worden genomen, enkele punten er uit te lichten waar de president aanzet tot enig verder denken. Als het zover is, komen deze deelonder werpen min of meer vanzelf aan de orde. Zoals gebruikelijk zullen uitlatingen van Duisenberg in zijn persconferentie over het verslag worden meegenomen als die daartoe aanleiding geven. Soms trekken die in de media nog meer aandacht dan het jaarverslag zelf, omdat zij slaan op actuele zaken die niet meer in het jaarverslag konden worden verwerkt. De traditie getrouw worden in het volgende enkele concentrische cirkels getrokken, aan de hand waarvan we van buiten naar binnen werken, om ten slotte bij het gebeuren in eigen land aan te komen. Dit is niet per se de volgorde van het verslag, maar op deze wijze gaat het als het ware naar een climax toe, doordat we dan het kritische commentaar van de president pas tegen het eind opvoeren.
doi:10.5117/mab.69.20671 fatcat:b53hbpblarfwjkrzt666ypc72u