TÜRKİYE'NİN B6 KARESİNİN BRYOPHYTA KONTROL LİSTESİ

Tamer KEÇELİ, Serhat URSAVAŞ, Gökhan ABAY
2011 Bartın Orman Fakültesi Dergisi  
Bu çalışma, Henderson (1961)'ın Türkiye kareleme sistemine göre B6 karesi içerisinde şimdiye kadar yapılmış olan karayosunu (=Musci), ciğerotları (=Hepaticae) ve boynuzsu ciğerotları (=Anthocerotae) araştırmalarına dayanan güncel bir listeyi içermektedir. B6 karesinden karayosunları için 39 familya ve 120 cinse ait 326 takson tespit edilmiştir. Bu kare içerisinde, içerdiği cins sayısı bakımından en zengin karayosunu familyaları sırasıyla; Pottiaceae (27), Brachytheciaceae (16), Amblystegiaceae
more » ... ), Amblystegiaceae (9), Ditrichaceae (7) ve Hypnaceae (5); içerdiği takson sayısı açısından en zengin familyalar ise; Pottiaceae (84), Brachytheciaceae (46), Orthotrichaceae (22), Grimmiaceae (21), Bryaceae (18), Amblystegiaceae (13) ve Fissidentaceae (12) dir. Cins kategorisinde ise takson çeşitliliği açısından en zengin olanlar; Orthotrichum (19), Bryum (18), Grimmia (14), Tortula (14), Fissidens (12), Syntrichia (11) ve Didymodon (10)'dur. B6 karesinden, Hepaticae sınıfı için 27 familya ve 33 cinse ait 67 takson ve Anthocerotaceae sınıfı için ise 1 familya ve 3 cinse ait 3 takson tespit edilmiştir. Bu kare içerisinde, Hepaticae ve Anthocerotae sınıfından içerdiği cins sayısı bakımından en zengin familyalar sırasıyla, Aytoniaceae (3), Lophoziaceae (3) ve Anthocerotaceae (3); takson sayısı bakımından en zengin cinsler ise, Riccia (10), Porella (5) ve Cephaloziella (4)' dır.
doaj:451a01b4ced246ffb1ac9a77c2fdafc9 fatcat:fzytrh4ixfc7vdxssus32abyii