Kognitionsverb i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal

Marie Nelson, Sofie Henricson
2019 Speech and Language  
I denna studie undersöker vi vilka kognitionsverb sverigesvenska och finlandssvenska studenter och handledare använder i akademiska handledningssamtal och i vilken omfattning de olika verben används. Materialet består av svenskspråkiga ämnes- och språkhandledningssamtal som spelats in vid universitet och högskolor i Sverige och i Finland. Resultatet av den kvantitativa och kontrastiva analysen visar att antalet och andelen kognitionsverb är högre i det sverigesvenska materialet. I båda
more » ... amlingarna använder handledarna fler kognitionsverb än studenterna. De finlandssvenska studenterna bidrar dock med fler kognitionsverb än de sverigesvenska studenterna. I analysen noteras vissa nyansskillnader vad gäller vilka semantiska fält som betonas och förekomsten av specifika kognitionsverb.
doi:10.23997/pk.69809 fatcat:z3a4kuzvvnf5rhz2wjsopip4h4