The internet as a source of information about local agro - food products
Internet kao izvor informacija o lokalnim poljoprivredno – prehrambenim proizvodima

Milan Oplanić, Ana Težak Damijanić, Darko Saftić, Ana Čehić
2019 Journal of Central European Agriculture  
This paper explores usage of the Internet in relationship to local agro -food products of a tourist destination. The goals are 1) to examine availability of information about local agro -food products using different Internet tools and 2) to predict what types of websites are related to tourists' searches for information about local agro -food products based on responders' demographic characteristics. Two studies were conducted. The first included tourists who visited nine seaside tourist
more » ... aside tourist resorts, while the second focused on the content of different tourism-related websites. Data were processed using univariate (frequencies and percentages) and multivariate (logistic regression) statistics. Travel social networks and social networks were the most important information sources for tourists, while their demographic characteristics were somewhat significant in searching for information. Search engines were not very useful. Websites of tourism companies, tourist boards and local authorities provided some information. SAŽETAK U radu je istražena uloga Interneta u pogledu pretrage lokalnih poljoprivredno -prehrambenih proizvoda u turističkoj destinaciji. Ciljevi rada su: 1) istražiti dostupnost informacija o lokalnim poljoprivredno -prehrambenim proizvodima koristeći različite Internet alate i 2) predvidjeti koje web stranice turisti koriste za pretraživanje informacija o lokalnim poljoprivredno -prehrambenim proizvodima na temelju demografskih obilježja sudionika. Dvije studije su provedene. Prva je uključivala turiste koji su posjetili devet priobalnih ljetovališta, dok je druga usmjerena na analizu sadržaja različitih turističkih web stranica. Podaci su obrađeni putem univarijatne (frekvencije i postoci) i multivarijatne statistike (logistička regresija). Putničke društvene mreže i društvene mreže su najvažniji izvor informacija za turiste. Demografska obilježja turista -spol, dob i obrazovanje u pojedinim segmentima značajno su utjecali na traženje informacija. Internet tražilice nisu bile značajnije korištene. Web stranice turističkih tvrtki, turističkih zajednica i lokalne samouprave pružile su poneke informacije.
doi:10.5513/jcea01/20.2.2127 fatcat:7cppct437rfcffs5hqmyel3jzq