The Effects of Manual Material Handling Equipment on Loading and Unloading Time of a Case in a Pallet

Ömer Öztürkoğlu
2016 Journal of Yasar University  
In this study, we mainly investigate the effect of usage of a raisable turntable as a material handling equipment on loading and unloading time to handle a box on a pallet. For this, we compared expected time to pick (extract) cases from a pallet in two different systems: pallets with turntable and pallets without turntables. We develop a varying picking time expression with respect to the human factors and the positions of cases on a pallet to formulate expected picking time. We also conduct a
more » ... . We also conduct a detailed experimental design to investigate the effects of several parameters such as pick list size and number of cases on a pallet on picking time. We show that human factors and picking from different positions, as well as number of picks, have an important impact on extracting time of cases. Therefore, we present that using turntable for picking or loading operation offers time savings over traditional manual picking from a pallet in most cases. Öz: Bu çalışmada, malzeme elleçleme ekipmanlarından olan yükseltilebilir döner tabla kullanımının palet üsütnde yer alan bir kolinin boşaltma veya yükleme süresine olan etkisi araştırılmaktadır. Bunun için, iki farklı sistemde palet üzerinden alınan kolilerin beklenen toplama (veya çıkartma) süresi karşılaştırılmıştır. Bu iki sistem; döner tablalı ve döner tablasız palet yükün bulunduğu sistemlerdir. Beklenen toplama süresini elde etmek için palet üzerinde bulunan kolilerin posizyonlarını ve ergonomik koşulları dikkate alan toplama zamanı denklemleri geliştirilmiştir. Ayrıca, sipariş büyüklüğü ve tam yük bir palette bulunan koli sayısı gibi bazı parametrelerin etkisini araştırmak açısından detaylı bir deneysel tasarım icra edilmiştir. Bunun sonucunda, insan faktörlerinin, toplanan kolilerin pozisyonlarının ve bir seferde toplanan koli sayısının koli toplama süresi üzerinde önemli bir faktör olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, koli toplama ve yükleme operasyonlarında yükseltilebilir döner tabla kullanımının geleneksel manuel toplamaya göre bir çok durumda koli toplama süresinde iyileştirme sunduğu gösterilmiştir.
doi:10.19168/jyu.10694 fatcat:dih2cgbvjvahhjwq4nfwr4bhjq