DEVELOPMENT OF THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY IN CARBON BASED POLYMER COMPOSITES

Metin YURDDASKAL, Mustafa EROL, Erdal CELIK
2018 Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi  
Günümüzde teknolojik uygulamalarda kullanılan iletken polimer kompozitler birçok önemli uygulamada fonksiyonel malzemelerin bileşenlerini oluşturmaktadır. Polimerlerin yüksek elektrik direnç seviyesini azaltmak büyük önem taşımaktadır. Karbon türevi katkı maddeleri, polimerlerin elektriksel iletkenliğini arttırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda, grafit ve karbon karası kullanarak elektrik iletkenliği için iletken perkolasyon yapıları geliştirilmektedir. Üretilen iletken
more » ... ilen iletken polimer kompozitlerin yapılarını, elektriksel ve termo direnç özelliklerini göstermek için karakterize edilmiştir. Karbon siyahı ve grafit dahil olmak üzere kompozit filmlerin perkolasyon eşiği araştırılmıştır. Grafit ile birlikte az miktarda karbon siyahı eklenmesi sayesinde, tek bileşenli kompozitlerle karşılaştırıldığında daha düşük direnç seviyeleri elde edilmiştir. Sıcaklık sensörleri için aday olarak düşünülen grafit ve karbon siyahı katkılı iletken polimer kompozitlerin, sıcaklık değişimlerine karşı dirençlerinde meydana gelen değişikliklere iyi tepki verdiği görülmüştür. Conductive polymer composites are nowadays used in technological applications and they constitute components of functional materials in many important applications. It is of great importance to reduce the high electrical resistance level of the polymers. Carbon containing additives are widely used to increase the electrical conductivity of polymers. In this context, some percolated networks were created to improve the level of electrical conductivity using graphite and carbon black. The produced conductive polymer composites were characterized to show their structures, electrical and thermo-resistive properties. We investigated percolation threshold values of composite films including both carbon black and graphite. Thanks to adding small amounts of carbon black together with graphite, it was achieved to be lower levels of resistance if compared to the individually filled composites. Graphite and carbon black filled conductive polymer composites to be considered as the candidates for temperature sensors exhibited good responses to temperature changes by the changes in their resistances.
doi:10.30855/gjes.2018.04.02.001 fatcat:4m423kvhd5d7tlknfubkue5bny