Efedrin Hidroklorürün Farmasötik Preparatlarda Dördüncü Türev UV Spektrofotometrisi ile Miktar Tayini : Determination of Ephedrine Hydrochloride in Pharmaceutical Preparations by Fourth Derivative UV

Feyyaz ONUR, Nevin ACAR
1990 Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi  
ÖZET Farmasötik preparatlardaki efedrin hidroklorürün miktar tayininin dördüncü türev ultraviyole spektrofotometrisi ile yapılabileceği gösterilmiştir. Yöntem, içerisinde efedrin hidroklorür, luminal ve kodein fosfat bulunan ve Türkiye ilaç piyasasında yer alan bir tablete uygulanmıştır. Yöntemin seçiciliği ve duyarlığı tayin edilmiştir. SUMMARY Fourth derivative ultraviolet spectrophotoraetric assay procedure is described for the determination of ephedrine hydrochloride in pharmaceutical
more » ... harmaceutical formulations. The method has been applied succesfully to a tablet containing ephedrine hydrochloride, luminal and codeine phosphate and marketing in Turkey. The specificity and precision of the method have been assessed. Anahtar Kelimeler: Efedrin hidroklorür tayini, türev spektrofotometri, ultraviyole spektrofotometri.
doi:10.1501/eczfak_0000000431 fatcat:f3mgprrd6bbkjkeztw54untcr4