Microdetermination of halogens in organic compounds with a modified type combustion flask
改良型燃焼フラスコを用いる有機ハロゲンの微量定量

Shigeki OTA
1969 Bunseki Kagaku  
doi:10.2116/bunsekikagaku.18.1257 fatcat:bl4rzksnybe6hkccxnvai3icby