Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków "Educare necesse est ... ale jak i dlaczego?", Warszawa, 21-22 VI 2016 r

Dariusz Chyła, Hadrian Ciechanowski
2017 Archiwa - Kancelarie - Zbiory  
Data przesłania tekstu: 21 X 2016 r. Data przyjęcia tekstu do druku: 28 X 2016 r.
doi:10.12775/akz.2016.014 fatcat:wifpwcqemvf4zmi3e3hyotiyuy