The Belgrade town police in the period of the establishment of the constitutionalists' government

Ivana Mistridzelovic-Krstic, Miroslav Radojicic
2014 Nauka bezbednost policija  
Sažetak U radu se analizira sadržina propisa o radu beogradske policije iz 1840. godine u okviru društvenih i političkih prilika u Kneževini Srbiji na početku ustavobraniteljske vladavine. Knez Mihailo Obrenović preuzeo je upravu zemljom u bitno izmenjenoj ustavnoj situaciji, stvorenoj donošenjem Ustava 1838. i odlaskom iz Srbije kneza Miloša 1839. godine. Ustavom obezbeđena prevlast Državnog saveta kao oligarhijskog tela nad knezom u praksi je određenim uredbama proširena i protivno ustavu.
more » ... protivno ustavu. Pokušaj kneza u takvoj situaciji da odbrani svoja ustavna ovlašćenja u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti i uspostavi ravnotežu u odnosima sa Savetom nije uspeo. O tome svedoči i donošenje propisa kojim beogradska policija, u Miloševo vreme podređena neposredno knezu, dolazi pod nadležnost resornog ministarstva. S druge strane, Uredba o dužnostima uprave varoši Beograda iz 1840. deo je široke zakonodavne aktivnosti ustavobranitelja usmerene na uspostavljanje razgranatije i trajnije državne organizacije. Primenom istorijskog i sociološkog metoda, kao i metoda analize i sinteze, indukcije i dedukcije, autori objašnjavaju motivaciju za izdavanje ovog propisa čija je sadržina bila presudno determinisana interesima tadašnje političke elite u Srbiji. Ključne reči: uredba, Uprava varoši Beograda, ustavobranitelji, knez Mihailo. * Docent, ivana.
doi:10.5937/nbp1403093m fatcat:bkamoxy44bagbo32aeyynfjhpu