THE EFFECT OF CUTANEOUS SECRETIONS OF CYPRINIDAE FISH ON PATHOGENIC BACTERIA ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE POPULATIONS
ВПЛИВ ШКІРНИХ ВИДІЛЕНЬ РИБ РОДУ CYPRINIDAE НА ПОПУЛЯЦІЇ ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE

O. Gulay, O. Zhukorskyi
2014 Ribogospodarsʹka Nauka Ukraïni  
О. В. Гулай, ol.gulay@rambler.ru, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ О. М. Жукорський, o_zhukorskiy@ukr.net, Національна академія аграрних наук України, м. Київ Мета. Дослідити вплив шкірних виділень риб роду Cyprinidae на популяції патогенних бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae. Методика. На шкірні покриви живих риб накладали шматочки фільтрувального паперу. Після експозиції тривалістю 1 хв їх знімали і поміщали у скляні пробірки для екстракції водорозчинних
more » ... озчинних складників. Як розчинник використовували воду з водогону (попередньо відстояну впродовж 48 годин) з розрахунку 0,1 см 3 води на 1 см 2 площі фільтрувального паперу. Після екстракції водний розчин шкірних виділень риб стерилізували шляхом фільтрації через фільтри з діаметром пор < 0,2 мкм. Тестування проводили з культурами бактерій E. rhusiopathiae, що вирощувались на серцево-мозковому бульйоні за температури +36,7±0,3°С впродовж 48 годин. Після додавання стерилізованої води з водогону та культур бактерій E. rhusiopathiae, дослідні зразки містили шкірні виділення риб у таких співвідношеннях: 1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000. Як контроль використовували стерилізовану воду з водогону та культури бактерій E. rhusiopathiae у співвідношеннях, аналогічних дослідним зразкам. Через 48 годин із зразків, що знаходились за температури +18...+20 °С, відбирали проби для визначення щільності клітин у популяціях E. rhusiopathiae. Результати. У водному середовищі, що містить продукти виділень шкірних залоз деяких видів риб родини Cyprinidae, створюються сприятливі умови для розмноження та збільшення щільності популяцій патогенних бактерій E. rhusiopathiae. В умовах прісноводних екосистем між патогенними бактеріями E. rhusiopathiae та дослідженими видами риб (карась сріблястий, сазан) можливе формування прямих топічних та трофічних біоценотичних зв'язків. Наукова новизна. Вперше одержані кількісні дані, що доводять стимулюючий вплив шкірних виділень деяких видів риб на популяції патогенних бактерій E. rhusiopathiae. Практична значимість. Стимулюючий вплив шкірних виділень деяких видів коропових риб на популяції патогенних бактерій E. rhusiopathiae вказує на один з можливих напрямів тривалої персистенції цих інфекційних агентів у гідробіоценозах. Виявлені екологічні аспекти існування патогенних бактерій E. rhusiopathiae в умовах прісноводних екосистем слід обов'язково враховувати при плануванні та проведенні заходів з профілактики захворювань на бешиху. Ключові слова: Carassius auratus gibelio, Cyprinus carpio, шкірні виділення, Erysipelothrix rhusiopathiae, стимулюючий вплив, екологічні зв'язки. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ Прісні водойми мають величезний потенціал для людства як джерело одержання цінних продуктів харчування, технічної та лікарської сировини, а також як місця рекреації для відпочинку та оздоровлення населення. З огляду на зростаюче антропогенне навантаження, ці екосистеми зазнають відчутної 80 ІХТІОПАТОЛОГІЯ О.В. ГУЛАЙ, О.М. ЖУКОРСЬКИЙ
doi:10.15407/fsu2014.03.080 fatcat:amz5woftxbfgfeh4pjknutfham