The research into the Composition and Properties of Medieval plaster in the church of St. Mary at the Pond with Comparative analyses of commercial injection materials
Istraživanje sastava i svojstava srednjovjekovne žbuke u crkvi sv. Marije kod Lokve te komparativna ispitivanja komercijalnih materijala za injektiranje

Bastian Hacker, Neva Pološki
2016 Portal, journal of the Croatian Conservation Institute  
bastian Hacker, neva Pološki: istraživanje sastava i svojstava srednjovjekovne žbuke u crkvi sv. Marije kod lokve | Istraživanje sastava i svojstava srednjovjekovne žbuke u crkvi sv. Marije kod Lokve te komparativna ispitivanja komercijalnih materijala za injektiranje ključne riječi: Gologorica, crkva sv. Marije kod Lokve, zidna slika, 14./15. st., vapnena žbuka, kalcitni agregat, šupljine, materijali za injektiranje sažetak: U crkvi sv. Marije kod Lokve u istarskome gradiću Gologorici nalazi
more » ... Gologorici nalazi se zidna slika s kraja 14. stoljeća koja prikazuje scenu Poklonstvo kraljeva. Godine 2008. i 2009., imajući u vidu oštećenost oslika koja zahtijeva žurnu provedbu zaštitnih mjera, izvedena su sustavna istraživanja 1 zidne slike u svrhu iznalaženja prihvatljive konzervatorsko-restauratorske koncepcije. Posebna pozornost posvećena je laboratorijskim istraživanjima sastava i svojstava srednjovjekovne žbuke (mokre kemijske analize, analize tankih presjeka polarizacijskim mikroskopom i metodom SEM/ EDX, mjerenja maksimalnoga kapaciteta upijanja vode, raspodjele radijusa pora te dinamičkoga modula elastičnosti) koja potvrđuju da je riječ o višeslojnoj (arriccio i intonaco) vapnenoj žbuci s agregatom na bazi kalcita, odnosno agregatom povezanim kalcitom specifičnih svojstava, kao što su mala gustoća i visok udio finih pora. U svrhu odabira pogodnoga materijala za zaštitne radove, prije svega ispunjavanje šupljina, također su izmjerene vrijednosti statičkoga modula elastičnosti i biaksijano savojnovlačne čvrstoće izvornog arriccia te uspoređene s odgovarajućim vrijednostima danas uobičajenih, komercijalnih materijala za injektiranje. Materijali odabrani na temelju rezultata istraživanja primijenjeni su 2009. godine na jednoj testnoj osi zidne slike. Slijedeći uspostavljenu metodologiju, radovi u crkvi sv. Marije kod Lokve provode se od 2013. godine u sklopu restauratorske prakse studenata Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.
doi:10.17018/portal.2016.5 fatcat:lwe37bznhjctbpiall4tq63wy4