МЕДИЧНА ОСВІТА: ВІДПОВІДІ НА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

N. O. Oleksina, O. P. Volosovets, Yu. S. Pyatnytskyi
2018 Медична освіта  
Мета роботи – обґрунтування важливості впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій, проблемно-­орієнтованого навчання, використання світового досвіду як складових реформування вищої медичної освіти з метою досягнення високого рівня професійної компетентності лікарів та провізорів.Основна частина. Висвітлюються базові принципи забезпечення якості медичної освіти в Україні, наголошується на необхідності розвитку загальних критеріїв, єдиних освітніх стандартів і методологій щодо
more » ... етодологій щодо забезпечення якості підготовки лікарів, що є необхідною умовою для визнання їхньої кваліфікації у галузі та світі, можливості конвергенції систем підготовки, взаємо­визнання освітніх рівнів та позиціонування лікаря відповідно до його компетентності та професійних навичок.Висновок. Запровадження сучасних підходів у вищій медичній освіті є нагальною вимогою часу, сприятиме конвергенції української вищої медичної освіти до європейських та американських освітніх систем, відповідатиме потребам галузі охорони здоров'я, що реформується, та, в кінцевому підсумку, сприятиме покращанню якості медичної допомоги населенню.
doi:10.11603/me.2414-5998.2018.2.8878 fatcat:yyxprn7aqvhn3ner7ke4vfluke