Normalizacja na tle innych czynników kształtowania języka literackiego

Jolanta Migdał, Bogdan Walczak
2020 Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica  
Autorzy — opierając się na wypowiedziach z epoki, tzn. z XVI i pierwszej połowy XVII w. — upominają się o rolę normalizacji w procesie kształtowania się polskiego języka literackiego. Skonfrontowanie normalizacji językowej z grafizacją w tym procesie pozostawiają do osobnego opracowania.
doi:10.18778/0208-6077.54.03 fatcat:asfhnotupzfz7d44p3unxmxnbe