POSTUPAK POTRAŽIVANJA PREMA FIDIC MODELIMA UGOVARANJA

Milan Perić
2015 Zbornik Radova Građevinskog Fakulteta  
Резиме: Ризик је инхерентна чињеница и неизбежан у сваком великом извођачком пројекту. Немогуће је замислити уговор о извођењу без ризика, у којем постоји сигурност о обиму посла, времену и трошковима. Уговор о извођењу је јединствен у томе да тражи да се обезбеди специфичан правни лек у случају било каквог кршења услова и/или за права у погледу одређених догађаја или уочених ризика. Међутим, поставља се обавеза према страни која жели да искористи тај правни лек да прати одређени поступак,
more » ... ђени поступак, такозвани поступак потраживања.
doi:10.14415/konferencijagfs2015.100 fatcat:qsns6lk2rrguvgi3lzfhxx5ngi