Nekoliko misli o profilu nastavnika kao odgojitelja

Aleksandra Golubović, Petra Domaćinović
2019 Diacovensia  
U ovom radu želimo prikazati nove trendove i mogućnosti u sagledavanju uloge nastavnika kao odgojitelja primjerenoga našemu dobu. Kada kažemo odgojitelj mislimo na profesionalca, tj. stručnjaka koji je na svim razinama odgojnoobrazovnoga sustava zadužen za senzibiliziranje i primjenu relevantnih odgojnih teorija i praksi. Nastavnici tijekom cijeloga svojega radnoga vijeka trebaju ići ukorak s napretkom stručnoga područja koje poučavaju, kao i sa spoznajama vezanima uz odgoj i obrazovanje,
more » ... obrazovanje, ponajviše iz područja pedagogije, psihologije, didaktike i filozofije odgoja. Zato nastavnika, koji je ujedno i odgojitelj, stavljamo u središte naših razmišljanja i istraživanja. Imperativ odgojiteljskoga posla jest stalan profesionalni razvoj. Zato nudimo profil koji obuhvaća zahtjeve za nastavnikom odgojiteljem 21. stoljeća, što znači da prati razvoj ključnih kompetencija važnih za odgojni rad u suvremenoj školi, a temelji se na usvajanju novih znanja, vještina i sposobnosti te usavršavanju ranije stečenih kompetencija. Jer uz nastavnika koji je dobar odgojitelj i škole će moći uspješnije ispunjavati svoje odgojne zadaće.
doi:10.31823/d.27.4.8 fatcat:h5dhg6ublbhghpah47wqn5qdri