Siyasal Meşruiyetin Sağlanmasında Medyanın Rolü Üzerine Bir Değerlendirme

Mehmet Emin Satır
2018 Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi  
Öz Toplumsal bir varlık olan insan, tarihin her döneminde belirli formlarda toplumsal yaşam biçimleri geliştirmiştir. Geliştirilen toplumsal yaşantılar, zamansal ve mekânsal farklılıklar göstermiş olsa da, bu toplumsal yaşantılarda gözlemlenen bazı ortak noktalar bulunmaktadır. İktidarın mevcudiyeti ve iktidar ilişkileri, bu ortaklıklardan yalnızca ikisidir. İnsan ilişkilerinin sistemli bir yapıya büründüğü her toplumsal yaşayış biçiminde, iktidar yapılanmasının varlığı gözlemlenmektedir.
more » ... mlenmektedir. Esasen toplumsal yaşamdan ziyade insan ilişkilerinin varlık gösterdiği her yerde, mikro düzeyde de olsa bir iktidarın varlığından söz edilebilmektedir. Bu çalışmada, literatürde yer alan farklı yaklaşımlar doğrultusunda iktidarın ne olduğu tartışılarak bir toplumsal iktidar türü olan siyasal iktidarın meşruiyet arayışında medya ile ilişkisi literatürden elde edilen bilgiler ışığında değerlendirilecektir. Abstract As a social being, humankind, has developed social forms of life in certain forms throughout history. Although the developed social communities show temporal and spatial differences, there are some similarities observed in these social communities. The existence of power and the relations of power are only two of these similarities. The existence of the power is observed in the form of every social life in which human relations are structured by a systematic structure. Essentially, everywhere human relationships exist there can be said that existence of power, even at a micro level. In this study, it will be discussed what the power is in the direction of different approaches in the literature and the relation with media in the search for legitimacy of political power, which is a kind of social power, will be evaluated in the light of the information obtained from the literature.
doi:10.17829/turcom.457154 fatcat:reaiefawq5hrnbnd2ew4qop7nq