İZMİR MİLLÎ KÜTÜPHANE'DE 1923-1938 YILLARI ARASI YAYIN HAYATINDA OLAN EDEBİYAT, FİKİR, KÜLTÜR SÜRELİ YAYINLARI

Asuman GÜRMAN ŞAHİN
2015 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZ Süreli yayınlar edebiyatımızın, fikir ve kültür hayatımızın gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Sadece edebiyat değil, tarih, sosyoloji, arkeoloji gibi bilimlerde eksiksiz bir çalışma yapılmasında süreli yayınlar itina ile gözden geçirilmelidir. Bu kaynakları içine alan çalışmalarda karşılaşılan en temel sorun, her kütüphanenin süreli yayınlar kataloğunun veya veri tabanının hazırlanmamış olmasıdır. Süreli yayınlar kataloğu veya veri tabanı bulunmayan kütüphanelerden biri de İzmir Millî
more » ... ri de İzmir Millî Kütüphanesidir. Bu çalışmada, özellikle süreli yayın hayatının hızlanmaya başladığı Atatürk dönemi ( 1923-1938 ) İzmir Millî Kütüphanesi edebiyat alanıyla ilgili süreli yayınların kataloğu hazırlanmıştır. Edebiyat alanındaki araştırmacıların bilimsel çalışmalarında bu katalogdan yararlanabilmeleri çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
doi:10.18026/cbusos.17411 fatcat:mmh4ktkwsvc7zcjgbxlteblj6y