Trwałość zmęczeniowa bimetalu cyrkon-stal w aspekcie charakterystyki złącza

Mariusz Prażmowski, Dariusz Rozumek, Henryk Paul
2015 Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review  
Fatigue life Zr-CS bimetal in terms of the characteristics of the joint Streszczenie W pracy opisano rozwój pęknięć zmęczeniowych w układach platerów cyrkon-stal spajanych metodą zgrzewania wybuchowego. Próbki o przekroju poprzecznym prostokątnym, charakteryzujące się zróżnicowanym udziałem warstwy przetopionej, poddano wahadłowemu zginaniu oraz wykonano pomiary twardości w obszarze złącza. W odkształconych próbkach zaobserwowano wzrost pęknięć zmęczeniowych równolegle do przyłożonego
more » ... yłożonego obciążenia. Inicjacja pęknięć występowała w cyrkonie. Abstract The paper describes a fatigue crack development in zirconium-steel sheets joined by the explosive welding technology. The clad specimens of rectangular cross-section and with different quantity of melted areas were subjected to oscillatory bending. The strain hardening across the interface was analysed by microhardness measurements. In the specimens, the fatigue crack growth parallel to the applied loading was observed. The crack initiation occurred always in the zirconium plate.
doi:10.26628/ps.v88i4.588 fatcat:vziswz62tnbineo2qzks36i2mq