Çanakkale Savaşları'na Ait 100. Yıl Etkinliklerinin Kategorik Açıdan İncelenmesi

Ömer Çoban
2016 Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi  
savaş hatıralarının kültürel ve politik boyutlarına ve savaş anmalarının şekil ve uygulamalarına olan ilgi artış göstermektedir (Ashplant, Dawson ve Roper 2000). Ülkeler için önemli yer tutan savaşların yıldönümlerinde düzenlenen anma etkinlikleri genel olarak "savaş anma etkinlikleri" (war remembrance events) olarak adlandırılmaktadır. Bu tür anma etkinliklerini her yıl düzenlemenin yanında; önemli zaman süreleri sonunda da etkinlikler (ellinci yıl, yüzüncü yıl vb.) organize edilmektedir
more » ... edilmektedir (Frost ve Laing 2013: 12-13). Son yıllarda, devletler bu tür etkinliklerin düzenlen-Cilt 27 = Sayı 2 = Güz 2016 = 213
doi:10.17123/atad.vol27iss20006 fatcat:yyvitzoy6bhljjjbx6qtqsd4bu