Arie van der Zwan, Hij overwon iedereen op een vrouw na. F.H. Fentener van Vlissingen 1882-1962

Meindert Fennema
2007 Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis  
maar aangezien Los Lenders bekritiseert vanwege een gebrek aan context vind ik haar eigen definitie van contextualisering nogal mager. Een ander bezwaar hangt samen met de vraag hoe vernieuwend het boek van Los daadwerkelijk is. Over pedagogiek en cultuurkritiek konden we ook al bij Sturkenboom (1998) en Kloek en Mijnhardt (2001) lezen. Deze werken worden weliswaar in voetnoten genoemd, maar Los gaat niet met hen in debat. Waarom is vooral het oudere werk van Lenders uit 1988 ijkpunt van
more » ... ijkpunt van kritiek? Waardevol aan het boek van Los is vooral de zorgvuldige (hoewel soms ook wat langdradige) reconstructie van de receptie en bewerking van pedagogische ideeën in de Nederlandse context. De behandeling van de pedagogische geschriften van De Crousaz boort een bron aan die vrij onbekend was. Ook heeft Los nieuwe inzichten over de ontvangst van Rousseaus Émile in Nederland. Zij laat overtuigend zien dat Nederlandse critici dit traktaat lazen als praktisch opvoedkundig handboek en het op basis daarvan verwierpen, terwijl Rousseau het veeleer als een filosofisch verhaal had bedoeld. Juist deze interactie tussen Nederlandse critici en de beschrijving van de receptie van buitenlandse pedagogen maakt deze dissertatie het lezen waard. Willemijn Ruberg Universiteit van Limerick Arie van der Zwan, Hij overwon iedereen op een vrouw na. F.H. Fentener van Vlissingen 1882-1962 (Amsterdam: Balans, 2006) 402 pp. isbn 9789050188029 Recensies » 167 Recensies » 169
doi:10.18352/tseg.577 fatcat:6wkeqsgizvclheu6ykfwmuouay