Kazneni progon i istraživanje kaznenih djela protiv okoliša

Marija Pleić
2016 Zbornik Radova Pravnog Fakulteta u Splitu  
U radu se analiziraju pitanja vezana uz kazneni progon i istraživanje kaznenih djela protiv okoliša, posebice s aspekta zakonodavnih i praktičnih aktivnosti tijela Europske unije, Eurojusta i Europola na području kaznenopravne zaštite okoliša. Zakonodavstvo koje regulira zaštitu okoliša opsežno je i složeno te zahtijeva stručna i specijalizirana znanja tijela kaznenog progona u svim stadijima kaznenog postupka. Premda hrvatsko kazneno zakonodavstvo postavlja visok stupanj zaštite okoliša, još
more » ... tite okoliša, još uvijek nije dovoljno ni kod upravnih tijela ni kod tijela kaznenog progona razvijena svijest o opasnostima i teškim posljedicama ove vrste kriminala. Na razini EU ukazuje se potreba za boljom i koordiniranom prekograničnom suradnjom.
doi:10.31141/zrpfs.2016.53.120.601 fatcat:fn6gdq6drza4tbqksmbzbd3epy