Motivational Potential in the Development of Ethnographic Tourism in Kharkiv Region
Мотиваційний потенціал розвитку етнографічного туризму Харківського регіону

K. G. Naumik-Gladka, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, M. O. Semkiv, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
2019 Bìznes Inform  
477.54) JEL: Z32 Наумік-Гладка К. Г., Семків М. О. Мотиваційний потенціал розвитку етнографічного туризму Харківського регіону Метою статті є дослідження мотиваційного потенціалу розвитку етнографічного туризму Харківського регіону, вираження основних мотивів вибору турів етнографічного туризму. Проаналізовано обізнаність потенційних споживачів етнографічних турів щодо даного виду туризму та ресурсів, на яких він базується. Проведене анкетування 58 респондентів, серед яких 30 -студенти, які
more » ... -студенти, які навчалися за спеціальністю «Туризм», віком від 18 до 20 років, та 28 осіб віком від 25 років, деякі з яких також мали відношення до туризму та супутніх йому сфер. Крім того, було проведено телефонне інтерв'ювання та огляд сайтів туристичних агентств міста Харкова стосовно наявності в їх пропозиції турів етнографічного характеру, а також визначення ресурсного потенціалу міста Харкова та Харківської області. У результаті було виявлено, що для респондентів етнографічний туризм є майже невідомою сферою туристичної індустрії, незнайомими є його мета і ресурси, на яких він базується, проте учасники опитування виявили зацікавленість щодо відвідування турів даного виду туризму. Дослідження пропозиції турів етнографічного туризму показало, що на сьогоднішній день у межах Харківського регіону вона практично відсутня. Причиною цього стали недостатнє вивчення мети, ресурсів та їх географії розповсюдження, особливостей організації турів етнографічного туризму та ресурсного потенціалу окремих територій. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є більш глибоке вивчення етнографічного туризму, його особливостей, ресурсів та ресурсного потенціалу; популяризація в подальшому даного виду туризму серед потенційних споживачів; залучення держави та органів місцевого самоврядування до підтримки цього напрямку туризму. Ключові слова: мотивація, мотив, потенціал, туризм, етнографічний туризм, культурна спадщина, ресурс. Семків Мар'яна Олегівна -аспірантка кафедри туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (просп. Науки, 9а,
doi:10.32983/2222-4459-2019-12-185-191 fatcat:dpun3ud2xjca3debfl7374fezm