Transformacija i socijalna sigurnost u Mađarskoj

Zsuzsa Ferge, Katalin Tausz
2001 Revija za Socijalnu Politiku  
Primljeno: ožujak 2001. Društveno-politička transformacija u Mađarskoj pridonijela je stvaranju demokratskoga političkog sustava, pravne države i tržišne ekonomije, ali se taj proces odvijao uz niz ekonomskih i socijalnih problema. Nakon deset godina tranzicije može se reći da se gospodarstvo vraća na putanju rasta, ali se socijalni indikatori popravljaju puno sporije. Zapravo, tranzicija ne samo da je uzrokovala niz socijalnih problema, već je i karakter mnogih reformi nekonzistentan te u
more » ... zistentan te u suprotnosti sproklamiranim političkim ciljevima. To već pokazuje analiza dosada izabranih vlada u Mađarskoj, koje su imale različite političke oznake, ali su im politička stajališta i socijalna politika bili miješani, bez jasnoga političkog ili ideološkog profila. Rezultat jest stalno smanjenje socijalnih izdataka, čime su socijalni omjeri pali ispod OECD-ovog prosjeka. To se postiže nizom mjera: smanjenom univerzalnošću, ukidanjem solidarnih elemenata unutar postojećih shema osiguranja, većom ciljanošću ili proširenjem diskrecijskog odlučivanja i sl. U radu se daje detaljna analiza desetogodišnjih promjena u svim područjima socijalne politike: zaposlenost i nezaposlenost, zdravstvo, mirovinska reforma, obiteljska politika, socijalna pomoć. Gubitak zaposlenosti bio je najveći izazov tranzicijskog razdoblja te su se tome prilagođavali programi zaštite nezaposlenih, premda se ukupan iznos sredstava za naknade postupno smanjivao. Reforma zdravstva je provedena u nizu elemenata, iako je to područje ostalo na nižem stupnju prioriteta. Najveće su se promjene desile u mirovinskom sustavu, koji od početka 1998. godine funkcionira na tzv. četiri stupa. Na reformu ovog sustava uvelike je utjecao pristup koji zagovara Svjetska banka. Obiteljska politika, koja je bila vrlo dobro razvijena u socijalističkom razdoblju, doživjela je također niz promjena, dok su se instituti socijalne pomoći nastojali prilagoditi starim i novim socijalnim rizicima. Usprkos tome, pitanje socijalne integracije i općenito socijalno uravnoteženog razvoja ostaje i dalje ključnim pitanjem mađarske budućnosti.
doi:10.3935/rsp.v8i2.214 fatcat:obj3jor4wnge3hbkiwk3u536ba