MÜZİKOLOJİDE İKİ YENİ KAVRAM: SCENE VE YEREL SOUND

Ömer Can SATIR
2016 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Özet: Bu çalışmanın amacı, müzikoloji araştırmalarında anahtar bir rol üstlenen scene ve yerel sound kavramlarına odaklanarak her iki yaklaşım üzerinden gerçekleşen müziğin kültürel çalışmalardaki yerini açığa çıkarmaktır. Burada scene olgusu yer ve mekâna bağlı olarak gelişen bir müziksel etkinliği temsil ederken, yerel sound yine bir yerleşim üzerinden gerçekleşen yeni duysal tasarımların ifadesidir. Her iki kavram da belirli bir coğrafyaya, aidiyet üzerinden gerçekleşen kültürel kimlik ve
more » ... ltürel kimlik ve mirasa dayanır. Ayrıca modern-gelenek diyalektiği ile yerel-küresel ilişki scene ve yerel sound için belirleyici bir işleve sahiptir. Kendisini egemen kültürün dışında tanımlayan/gören toplulukların müziksel bir etkinliğin çevresinde kümelenmesi ve bu müziğe manevi bir önem atfetmesi scene ve yerel soundu oluşturan faktörler arasındadır. Sonuç olarak burada ortaya konulan örnek vaka incelemeleri son yıllarda popüler müzik çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olan scene ve yerel sound nosyonlarına ilişkin önemli ayrıntılar sunmaktadır.
doi:10.17218/husbed.17534 fatcat:ucz6b7nzk5a4zab5ouuj6f5ewi