Development and study of technological visual programming of logic control problems

Ilya Furman, Alexander Allashev, Aleksey Piskarev, Stanislav Bovchaliuk
2017 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Розглядається підхід до розробки програм логічного керування за допомогою табличної проблемно-орієнтованої технологічної мови. Запропоновано концепцію технологічного візуального програмування, що дозволяє залучити безпосередньо інженерів-технологів до створення програм логічного керування. Розроблено метод автоматичної генерації програмного коду на стандартних мовах сучасних засобів автоматизації за таблицями технологічної циклограми Ключові слова: проблемно-орієнтовна мова, таблична
more » ... автоматизація програмування, програмований логічний контролер Рассматривается подход к разработке программ логического управления с помощью табличного проблемно-ориентированного технологического языка. Предложена концепция технологического визуального программирования, позволяющая привлечь непосредственно инженеров-технологов к созданию программ логического управления. Разработан метод автоматической генерации программного кода на стандартных языках современных средств автоматизации по таблицам технологической циклограммы Ключевые слова: проблемно-ориентированный язык, табличная циклограмма, автоматизация программирования, программируемый логический контролер UDC 681.5:656.257
doi:10.15587/1729-4061.2017.118833 fatcat:5f6xs4tgzffexawstvo7thtu2q