Introduction to computer ethics

Dragana Coric
2015 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Сажетак: Етика постаје једна од најчешће употребљених али и погрешно интерпретираних речи. Носећи са собом терет сопствене основе, схватања шта је добро, а шта лоше, шта је легитимно а не баш и увек легално, етика већ од краја 20 века а посебно у 21. веку се суочава са до сада невиђеним изазовима. Етика се узима као додатни, корективни параметар политикама и стратегијама које се доносе у области политичког јавног рада 2 , екологије, пословања, медицине. 3 Компјутерска етика се тако чини
more » ... е тако чини најновијом етичком дисциплином на научном небу. Међутим њени корени, као што је то био случај и код еколошке етике, сежу деценијама уназад; 4 једино су говор и употреба исте, као и расправе о постулатима компјутерске етике,резултати убрзаног информатичког развоја у последњих деценију или две. У овом раду ће, сходно самом наслову, бити приказан увод у компјутерску етику-њена основа, најзначајнији представници, као и најзначајнија усмерења. Кључне речи: компјутерска етика ----------1 Чланак је резултат рада на пројекту : "Теоријски и практични проблеми у стварању и примени права (ЕУ и Србија)",који се финансира из средстава Правног факултета у Новом Саду, за 2015. годину. 2 Драгана Ћорић, "Глоса о политичкој етици", Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2013, 331-342.
doi:10.5937/zrpfns49-10031 fatcat:74m566ur3fgylhq5oappzhjnn4