OPTIMAL CONTROL SYSTEM OF DIESEL AUTOMOTIVE ENGINEERING BY EXAMPLE OF OPEN PIT MOTOR TRANSPORT

Waldemar Wójcik, Batyrbek Suleimenov, Gennadiy Shadrin, Mikhail Shadrin, Dmitriy Porubov
2014 Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska  
The paper investigates the optimal control system of diesel automotive engineering with application of complex criteria, depending on fuel consumption rate and travel time, with adjustable coefficients of physical process mathematical model, considering influence of disturbing effects factors. This control principle allows saving fuel consumption rate, reducing transport influence on environment, and also reducing the importance of human factor for motor transport control. SYSTEM AUTOMATYCZNEGO
more » ... STEM AUTOMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM SAMOCHODÓW Z SILNIKAMI DIESLA NA PRZYKŁADZIE TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W KAMIENIOŁOMACH Streszczenie. W artykule zostało rozpatrzone optymalne sterowanie procesem przemieszczania pojazdów z zastosowaniem złożonego kryterium, zależnego od zużycia paliwa i czasu przejazdu, ze zmiennymi współczynnikami modelu matematycznego fizycznego procesu, uwzględniając wpływ czynników zakłócających. Otrzymany system sterowania pozwala na oszczędne zużycie paliwa, zmniejszenie wpływu transportu na środowisko i obniżenie wpływ czynnika ludzkiego na zarządzanie transportem samochodowym. Słowa kluczowe: sterowanie optymalne, zużycie paliwa, transport samochodowy w kamieniołomach, zarządzanie transportem samochodowym, ocena stanu technicznego
doi:10.5604/20830157.1093186 fatcat:bggaoimntjailgqcgwwd7dsisq