СВЕТИТЕЉИ БЕЗ ЖИТИЈА. ПРИНОСИ СИРМИЈСКОЈ ХАГИОГРАФИЈИ

Борис Стојковски
2012 Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu  
У раду се разматрају помени готово непознатих сирмијских светитеља којепомињу извори, посебно боландистичка Acta Sanctorum и поједини мартиролози.Постоји и неколико светитеља чији помени и житија уносе забуну у хагиографију ина овом месту се покушавају разрешити те дилеме. О многима знамо углавном самоиме и датум спомена, и тек упоредном анализом више извора може се доћи до некогзакључка о томе ко су ови свеци заиста и били. За велики број, пак, не постоје скороникакве индиције ко су били.
doi:10.19090/gff.2012.1.401-413 fatcat:p6pcnk3hh5go3mfnsxgmnlna2u