Od morfologii przez urbomorfologię do morfoznaku = From morphology via urban morphology through to the morphomark

Marika Pirveli
2011 Przegląd Geograficzny  
From morphology via urban morphology through to the morphomark MARIKA PIRVELI Katedra Geografii Społecznej i Organizacji Przestrzeni, Uniwersytet Szczeciński, ul. Mickiewicza 18; marika.pirveli@univ.szczecin.pl Zarys treści. Artykuł ma charakter interdyscyplinarny; przedstawia morfoznak jako strukturalną jednostkę przestrzeni miejskiej (morfo -termin zapożyczony z urbomorfologii -elementarna jednostka fizyczna planu miejscowości; znak -termin zapożyczony z lingwistyki -daje konwencjonalną
more » ... onwencjonalną informację o elementach fizycznych planu miejscowości). Wstęp ukazuje środowisko jako siedlisko człowieka, a przestrzeń geograficzną -jego siedzibę -jako miejsce zlokalizowania przedmiotów badań wszystkich dyscyplin naukowych. Artykuł podzielono na trzy części. Pierwsza zawiera opis zastosowania terminu morfologia (gr. morphe -kształt, logos -nauka) przez dyscypliny naukowe, dla których wspólnym mianownikiem jest badanie formy. Następnie podaje się opis metody modelowego podejścia; bywa ona stosowana w urbomorfologii porównawczej do analizy morfologiczno-funkcjonalnej większej liczby miast lub wsi o niejednorodnej genezie i z regionów konwergencji kultur. Dalej opisuje się morfoznak (strukturalna jednostka przestrzeni miejskiej) i znak (jednostka dająca konwencjonalną informacje o morfoznaku) oraz kod obrazowy i kod semantyczny morfoznaku. Artykuł kończy fragment ukazujący wypełnioną morfoznakami przestrzeń miejską lub wiejską jako tekst przestrzenny, złożony z przekazów krótkich i długich.
doi:10.7163/przg.2011.4.4 fatcat:koaz2xpsnzaypp57n3mk7m4nfa